PAR MUMS

Mūsu uzņēmums iegulda līdzekļus alternatīvās enerģijas projektos un veic šo projektu īstenošanu, kā arī turpmāko uzraudzību. Sadarbībā ar labākajiem jomas speciālistiem spējam rast optimālākos risinājumus, lai investīciju ieguldījums būtu efektīvs un peļņu nesošs.

Mūsu stiprās puses ir pieredze projektu attīstībā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, plašais sadarbības partneru un augsti kvalificētu ekspertu tīkls, zināšanas un pieredze projektu pārvaldības procesos, kas savienotas ar profesionālu darbinieku augsto atbildības sajūtu un precizitāti, nodrošinās mūsu sniegtajiem pakalpojumiem augstāko pievienoto vērtību.

Mēs varam piedāvāt investoriem/attīstītājiem iegādāties vai veikt ieguldījumus alternatīvās enerģijas projektos dažādās stadijās - sākot no projektiem, kuriem esam veikuši tikai pieslēguma izbūve, gan jau izbūvētus vai izbūves stadijā esošus saules parku projektus. Par projektu ienesīgumu vai atsevišķu projektu iegādes cenām lūdzam sazināties ar mums.

E-pasts: projektu.ekspertu.grupa@gmail.com