KLIENTI UN SADARBĪBAS PARTNERI


Esam pateicīgi par sadarbību mūsu klientiem, kas jau vairāku gadu garumā izvēlas mūsu pakalpojumus:

- Saulaines profesionāla vidusskola;

- Saldus profesionālā vidusskola;

- Ogres novada pašvaldība;

- Tukuma novada pašvaldība;

- Dobeles novada pašvaldība;

- SIA Financial Bridge;

- SIA Baltijas projektu vadības centrs;

u.c.

ATSAUKSMES

"Pateicoties SIA Projektu ekspertu grupa konsultantiem izdevās ieviest efektīvu projektu pārvaldības sistēmu mūsu uzņēmumā. Veiksmīga sadarbība izveidojusies arī publisko iepirkumu jomā."

SIA BPVC, 2012